Beste leerlingen, ouders en andere geïnteresseerden,

 

Namens de Medezeggenschapsraad (MR) heet ik u welkom op de website van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Ratel.

Wij als Medezeggenschapsraad zijn trots op onze school en streven er dagelijks naar om onze school nog beter te krijgen.

Omdat niet iedereen meteen een beeld heeft bij de activiteiten van de MR, zal in het kort uitgelegd worden wat een Medezeggenschapsraad is en precies doet. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben of heeft u misschien een opmerking of suggestie voor de Medezeggenschapsraad neem dan contact op met een van de leden of woon een vergadering bij.

Amanda van Duin
Voorzitter MR De Ratel
mr@deratel.nl

Wat is een Medezeggenschapsraad (MR) en wat doet die precies?

 Een Medezeggenschapsraad is een formeel inspraakorgaan op een school. Het bestaat op De Ratel uit 8 personen; 4 leerkrachten en 4 vertegenwoordigers van de ouders. Een van de ouders fungeert als voorzitter.

Namens de ouders:

Voorzitter : Amanda van Duin
Leden : Dennis de Jager, Barbara Weber, Jeanine Petronilia, Saskia Nayee (notulant)

 Namens het team:

Secretaris: Mariët Kroon
Leden : Ellen Janssen, Marieke Jansen, Lonneke Bueters.

De werkzaamheden en de invloed van de Medezeggenschapsraad zijn te vergelijken met een combinatie van een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Enerzijds worden er zaken besproken die van invloed zijn op bijvoorbeeld het werk en de werkplek van de leerkrachten, het ondernemingsraad deel. Anderzijds wordt er gesproken over onderwijssystemen, de verdeling van het geld, pestprotocollen enzovoort allemaal onderdelen die van invloed zijn op de mogelijkheden voor onze kinderen, het zogenaamde cliëntendeel. Om het werk goed te kunnen doen heeft de Medezeggenschapsraad geregeld overleg met de directie van de school

Als MR van De Ratel willen wij een sparringpartner zijn voor de directie van de school. Wij willen meedenken, meedoen en hebben vanuit onze eigen (werk)ervaring vaak verrassende oplossingen. De werkzaamheden zijn echter niet vrijblijvend, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Medezeggenschapsraad zijn wettelijk geregeld. De bevoegdheden van de MR strekken zich uit van adviesrecht tot instemmingsrecht. Bij adviesrecht moet de directie de Medezeggenschapsraad om advies vragen maar kan dit advies wel naast zich neerleggen.

Bij instemmingsrecht moet de medezeggenschapsraad akkoord gaan met het voorstel van de directie. Zo niet dan gaat het voorstel niet door.

Omdat De Ratel een onderdeel is van Lijn83, de overkoepelende stichting die 16 scholen in deze regio beheert, zijn een aantal overkoepelende taken overgedragen aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De Medezeggenschapsraad houdt zich dus alleen maar bezig met de zaken die alleen De Ratel aangaan.

 Wat stelt de Medezeggenschapsraad dan nog voor als veel zaken centraal door de GMR geregeld worden?

Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Heel veel.
Steeds meer wordt door de wetgever de verantwoordelijkheid voor wat er op de school gebeurd weggelegd bij enerzijds de directie en anderzijds de Medezeggenschapsraad. Op lokaal overleg worden steeds meer zaken geregeld en daarmee neemt uiteraard de invloed van de Medezeggenschapsraad toe.

Kan ik vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwonen?

 De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn openbaar dus iedereen kan komen luisteren. Daarnaast worden de notulen van de Medezeggenschapsraad op diverse plekken opgehangen en via deze internetsite bekend gemaakt.

Kan ik invloed uitoefenen op de Medezeggenschapsraad?

Kinderen, ouders en leerkrachten kunnen via de vertegenwoordigers in de Medezeggenschapsraad punten naar voren laten brengen die de Medezeggenschapsraad dan met de directie zal bespreken. Hierbij is het wel van belang aan te geven dat de Medezeggenschapsraad niet op de stoel van de directie kan of wil gaan zitten. Voor zaken als bijvoorbeeld vakantieverlof zal men zich tot de directie moeten wenden.

Op welke wijze kan ik de Medezeggenschapsraad benaderen?

De Medezeggenschapsraad kan op verschillende manieren benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld per brief, per e-mail maar ook via de postbox van de Medezeggenschapsraad of door gewoon een van de leden van de Medezeggenschapsraad te benaderen. U krijgt altijd bericht terug over wat er met uw suggestie of klacht gedaan is.

Kortom het werk van de Medezeggenschapsraad is belangrijk. Het gaat om de toekomst van onze kinderen en zij moeten daar op De Ratel op een goede maar vooral ook plezierige en veilige manier op worden voorbereid. De Medezeggenschapsraad is hierin ondersteunend maar ook toetsend. Uw hulp of suggesties maar ook uw kritische blik zijn daarom van harte welkom.

Contact: mr@deratel.nl