Beste lezers,

Als voorzitter van de ouderraad vind ik het fijn een stukje te mogen schrijven op de website van De Ratel.

Wat is de Ouderraad?
De ouderraad (OR) is een belangrijke schakel tussen de ouders en de school en verricht veel werkzaamheden voor en met de leerkrachten ten behoeve van de leerlingen. De samenwerking tussen de ouderraad en de school richt zich hoofdzakelijk op het organiseren van activiteiten, zoals de kinderboekenweek, de sportdag en de eindweek. Daarnaast helpt de ouderraad met  hand- en spandiensten.

Hoewel we spreken over de 'ouderraad of OR', is de ouderraad een vereniging met gedeponeerde statuten bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn wij verplicht om jaarlijks een algemene leden-vergadering te houden.

Wat doet de Ouderraad?
Elk schooljaar komt de ouderraad ongeveer 8 keer bij elkaar om de activiteiten te bespreken die voor de komende periode op het programma staan. Daarnaast worden de activiteiten die geweest zijn in de vergadering geëvalueerd.

Overigens is het niet zo, dat alle leden verantwoordelijk zijn voor iedere activiteit.
De Ouderraad werkt met commissies, taken worden zo gespreid. Bovendien heeft iedereen zo zijn eigen interesses, kwaliteiten en voorkeuren, waar vanzelfsprekend rekening mee gehouden wordt.

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt die voor iedereen te lezen zijn op deze website (zie onder 'oudervereniging' de kop 'verslagen'). De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bijgewoond. Vooraf wel even melden bij de voorzitter wanneer en waarom je de vergadering wil bijwonen.

Wie zitten in de Ouderraad?
De Ouderraad bestaat uit ongeveer 10 ouders van Ratelleerlingen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Verder maakt één leerkracht onderdeel uit van de Ouderraad.

De samenstelling voor schooljaar 2020-2021 is:
Cristel Hendriks - van Dijk (voorzitter)
Sharon Hoesen (secretaris)
Carina Riga (penningmeester)
Severien Bongers-Rutten
Malica El Ghazi
Petra Peeters
Severine Poppeliers
Tamara Pouwels
Rida Tanane

Caroline Janssen (namens het team)

Ik hoop dat er veel ouders zijn die een steentje willen bijdragen aan de activiteiten op
school en/of lid willen worden van onze Ouderraad.


Voorzitter, Ouderraad De Ratel