Beste ouder (s), verzorger (s)

Graag willen wij,  als ouderraad van Basisschool de Ratel, ons  aan u voorstellen.

Wat is de ouderraad ?
De ouderraad (OR) is een belangrijke schakel tussen de ouders en de school en verricht veel werkzaamheden  voor en met de leerkrachten, dit alles ten behoeve van de leerlingen. De samenwerking tussen de ouderraad en de school richt zich hoofdzakelijk op het organiseren van activiteiten. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, kerst, carnaval, sportdag, eindweek etc.  Zelfs in deze Corona -tijd lukt het ons, om verantwoord, leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen.
De ouderraad is een vereniging met gedeponeerde statuten bij de Kamer van Koophandel. 

Hoe gaat de ouderraad te werk?
We vergaderen ongeveer 7-8 keer per jaar, om de aankomende activiteiten te bespreken en  de activiteiten die reeds hebben plaats gevonden, te evalueren.
Per activiteit, wordt aan het begin van het schooljaar bekeken,  wie van de OR- leden daar de meeste affiniteit mee heeft. Voor iedere activiteit wordt een commissie gevormd: OR-leden, leerkracht en eventueel "hulptroepen".
Het begrip " hulptroepen"  hebben we een aantal jaren terug in het leven geroepen. Dit is een app- groep waar jij je voor kunt aanmelden. Hierop wordt een hulpvraag  geplaatst als er behoefte is aan hulp of hand en spandiensten.  Je hoeft dus niet bij vergaderingen te zijn, hebt geen verantwoordelijkheid voor het organiseren van activiteiten maar je kunt  bijvoorbeeld wel helpen bij de kerstversieringen of iets dergelijks.  Dit werkt heel fijn en we kunnen niet genoeg " hulptroepen" hebben.  Je kunt dan geheel vrijblijvend helpen als het je uit komt,  dus meld je nu aan op orderatel@gmail.com

Wie zitten er in de ouderraad?
Momenteel  vertegenwoordigen we met 10 ouders de ouderraad en 23 mensen zitten in de app van de hulptroepen. Caroline (IB-er en vast contact persoon vanuit het team) of  Lisette (directeur)  sluiten aan bij de vergaderingen.
Het bestuur van de ouderraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Mochten er mensen zijn die graag hun steentje willen bijdragen, binnen de OR of hulptroepen, twijfel niet en neem contact met ons op! orderatel@gmail.com

Namens de OR en hulptroepen,

Cristel Hendriks (voorzitter van de OR)